קרית גת

גן הכוכבים קטנים חבר באיחוד גני הילדים
"משפחתון אוראל "חבר באיחוד גני הילדים
 "משפחתון מיקה"  חבר באיחוד גני הילדים .
גן מילה- "מרכז ילידם לקישורי הלמידה" חבר באיחוד גני הילדים

Copyright © 2015 ihud.org  Designed by Anova Web Design.

פרטי קשר של איחוד גני הילדים

 כתובת: ת.ד. 124 חדרה

טלפון: 04-6222829

פקס: 077-7002617

דוא"ל: hanan8899@gmail.com