Search NWC communities
hanan10

hanan10

שלישי, 13 מרס 2012 10:49
ראשון, 11 מרס 2012 13:04

דוח של בנק ישראל מזהיר כי חוק הפיקוח על מסגרות יום לפעוטות ייקר את עלויות החזקת הגנים הפרטיים ב-40% דוח של בנק ישראל מזהיר כי חוק הפיקוח על מסגרות יום לפעוטות ייקר את עלויות החזקת הגנים הפרטיים ב-40%■ אם הממשלה לא תתערב, עיקר הנטל ייפול על כתפי ההורים.

שני, 05 מרס 2012 13:03
שני, 05 מרס 2012 11:32
שני, 05 מרס 2012 11:20
שני, 05 מרס 2012 11:13
עמוד 10 מתוך 47

Copyright © 2015 ihud.org  Designed by Anova Web Design.

פרטי קשר של איחוד גני הילדים

 כתובת: ת.ד. 124 חדרה

טלפון: 04-6222829

פקס: 077-7002617

דוא"ל: hanan8899@gmail.com