טופס הצטרפות
פרטיים אישיים
שם פרטי
נא הקלד שם
שם משפחה
נא הקלד שם
רחוב
Invalid Input
עיר
נא הקלד עיר
טלפון
נא הקלד טלפון
נייד
נא הקלד מספר נייד
דוא"ל
נא מלא מייל תקין
פרטי הגן
שם גן
נא הקלד שם גן
* החברות באיחוד גני הילדים בכפוף לתשלום חודשי בסך 120 ש"ח. *אין בהצטרפותי זו משום חברות המקנה כל זכות משפטית לרבות זכות הצבעה בעמותת להגשים חלומות ע"ר המפעילה את איחוד גני הילדים *הצטרפות לסל השירותים של איחוד גני הילדים הינה אישית ואינה ניתנת להעברה * המצטרף לסל השירותים של איחוד גני הילדים מסכים ומודע לזכותו של האיחוד בכל רגע נתון להפסיק את השתייכות המצטרף לשירותי האיחוד וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי איחוד גני הילדים * למצטרף לא תהיה כל טענה או תביעה או תלונה או דרישה בגין הפסקת מתן השירותים כאמור ובלבד שהאיחוד לא יגבה כל תשלום החל ממועד הפסקת השירותים. * המצטרף יהיה רשאי להשתמש בסימני האיחוד ולציין עובדת השתייכותו לאיחוד גני הילדים אך ורק בתקופת השתייכותו למערך האיחוד * ההוראות דלעיל מתייחסות לזכר ולנקבה כאחד והניסוח בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד .
מניעת ספאם מניעת ספאם
  Refresh
Invalid Input

Copyright © 2015 ihud.org  Designed by Anova Web Design.

פרטי קשר של איחוד גני הילדים

 כתובת: ת.ד. 124 חדרה

טלפון: 04-6222829

פקס: 077-7002617

דוא"ל: hanan8899@gmail.com